Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Schooljaar 2018-2019
Het volledige schooljaar bestaat uit 36 lesweken, verdeeld over 10 maanden; begin september t/m eind juni. Om aan het aantal lesweken te komen, worden soms lessen eind augustus of begin juli gegeven. Betaling van de lessen geschiedt aan het einde van de maand, na ontvangst rekening van Suzuki Vioolstudio ABH. De opzegtermijn is 2 maanden.

Afmelding door de leerling :
Wanneer de leerling geen gebruik kan maken van een met hem/haar afgesproken lesuur, wordt indien mogelijk de les in dezelfde week op een ander tijdstip ingehaald. Per schooljaar (36 weken) mag de leerling 2x een les afzeggen zonder daar voor te hoeven te betalen. Voor de lessen daarna die nog worden afgezegd geldt een 24 uurs regel. Deze regel houdt in dat de les 24 uur van te voren moet zijn afgezegd, zodat de betalingsverplichting van de leerling vervalt. Mocht dat niet het geval zijn, wordt de les alsnog door de leerling zelf betaald. Afmelden bij voorkeur via Whatsapp.

Afmelding door de docent :
Lessen die wegens ziekte van de leraar geen doorgang vinden, kunnen niet worden ingehaald. Mochten de lessen door ziekte van de leraar niet doorgaan, dan is over deze lessen geen lesgeld verschuldigd. De leraar zal bij annulering van de lessen de 24 uurs regel zo veel mogelijk in acht nemen.

Activiteiten Suzuki Vioolstudio ‘A Beautiful Heart’
Om de paar maanden wordt er door Suzuki Vioolstudio mededelingen met een rooster verstrekt, waar over de activiteiten en vakantieperiodes van de komende maanden wordt bericht. Het lespakket bestaat uit 36 lesweken + 2 feesten : een Winterfeest in december en een Zomerfeest in juni. Daarnaast wordt er indien mogelijk twee maandelijks een Huisconcert voor de leerlingen georganiseerd.

Vakanties Schooljaar 2018 – 2019
Herfstvakantie 13 oktober t/m 21 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019
Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2018*
Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2018
*de 2de week van de Meivakantie wordt in overleg afgesproken.

Viool huren of kopen
Een viool huur je of koop je na overleg met Suzuki Vioolstudio voor het juiste moment en de juiste maat van de viool. U kunt o.a. terecht bij vioolbouwer J.W. Paardekooper Den Bosch www.paardekoopervioolbouw.nl
of Pot & van Dalen in Breda : www.vioolmakersbreda.nl.

Suzuki Vereniging Nederland
Via het lidmaatschap van de Suzuki Vereniging Nederland is het mogelijk korting op de aanschaf van muziekboeken e.d. te krijgen. De contributie van de SVN bedraagt € 15,- per jaar. Kijk voor lidmaatschap & prijslijst op www.suzukimuziek.nl.