Beginner Stap 1

Een goede start is het halve werk!

Voor het succes van de vioollessen is het van groot belang dat jij als ouder weet waarom en hoe er les wordt gegeven in Suzuki Vioolstudio A Beautiful Heart.
Daarom zijn er regelmatig informatieavonden en volg je als ouder een korte Oudercursus van 4 contactmomenten vlak achter elkaar. In deze Oudercursus wordt achtergrond, werkwijze en de praktijk van het lesgeven besproken. En de basisbeginselen van het viool spelen wordt uitgelegd en wat dat voor je kind betekent. Je leert zelf ook viool spelen zodat je er ervaring mee krijgt en inzicht in de manier van werken hebt.