Beginner Stap 2

Voor (jonge) kinderen zijn er 2 mogelijkheden om te starten met de vioollessen :

1 Het Muziekatelier isĀ  voor kinderen van 3 t/m 7 jaar.
We werken volgens een vaste schema en we zingen en bewegen en maken muziek. Stapsgewijs bouwen we een heel repertoire op met o.a. Suzuki liedjes. We gaan ook al snel ‘viool spelen’. Bijna alle spelletjes die we doen zijn gericht op het viool leren spelen. Er zijn liedjes om te zingen, dansen, om de motoriek te oefenen en verderop in het jaar de toonladders te leren. Bij de lessen in het Muziekatelier is er altijd een(groot)ouder bij aanwezig. De ouder heeft ondertussen de Oudercursus gedaan en wordt er een begin gemaakt met de individuele vioolles van ouder met kind op een andere dag in de week.

2 Je begint gelijk met de individuele les, na de Oudercursus en het bijwonen van een vioolles. Naast de individuele les is er ook groepsles. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau van je kind wordt er gekeken in welke groep je kind kan worden geplaatst.